ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

རྒྱ་གཞུང་གིས་སྐད་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཚོར་འདྲི་ཞིབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཚོས་སྐད་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་ལོགས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཚོ་བཀག་ཉར་དང་འདྲི་རྩད། ཁོ་ཚོས་ཕྱི་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG