ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༠༡/༢༧

ཧིན་བོད་ས་མཚམས་ཀྱི་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་རྩོད་གཞི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ས་ཆའི་བདག་དབང་ཆེད་དུ་ལོ་བསྟུད་མར་ས་མཚམས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་རྒོལ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་འདྲ་མིན་ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ལྷག་པར་དུ་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་རིང་དུ་ཡོངས་གྲགས་དང་མངོན་གསལ་དོད་པོས་རྒྱ་གར་ལ་ཁ་གཏད་ཀྱིས་བྱ་ཐབས་མང་དག་ཅིག་སྤེལ་དགོས་དོན་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་དམིགས་ཡུལ་ཅི་ཡིན་སོགས་ལ

XS
SM
MD
LG