ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༣

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གི་འཚམས་འདྲི་མཇུག་སྒྲིལ།


བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཆེད་གཏོང་བྱས་པའི་དམིགས་གསལ་སྐུ་ཚབ་དེས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཁག་ལ་མཇལ་འཕྲད་དང་གྲོས་མོལ་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ནག་དང་བྱང་ཀོ་རི་ཡ་དམར་ཤོག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་འཚམས་འདྲི་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོད་པའི་སྐོར།འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕབ་སྒྱུར་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG