ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༢༥

ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་གྱི་ནང་མི་རྣམས་ཁོང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ།


འདི་ལོའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་དེང་སྐབས་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་མུས་ཡིན་པ་ལུའུ་ཞའོ་པའོ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་དུ་ཉེ་དུ་གཉེན་མཚན་རྣམས་བསྐྱོད་མི་ཆོག་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་ དེ་བཞིན་ལུའུ་ཞའོ་པའོ་ཡིས་རང་ལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པའི་ཐད་ཕྲིན་ཡིག་ཅིག་སྤེལ་འཆར་ཡོད་པ་དེ་ཡང་རྒྱ་མི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོས་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་དོགས་གཞི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG