ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༦

ཨ་ལི་པཱ་པཱ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་དངུལ་སྒོར་གྱི་ཉེས་ཆད་བཅད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་དྲྭ་ལམ་ཚོང་ཁང་ཆེ་ཤོས་ཨཱ་ལི་པཱ་པཱར་སྲིད་གཞུང་གིས་རྟོག་ཞིབ་ཀྱིས་ཁྲོམ་རར་བཏང་འཛིན་དང་ཚོང་ཁྲིམས་ལ་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་རྒྱ་མིའི་སྒོར་མོ་དུང་ཕྱུར་༡༨༢་ཀྱི་ཆད་པ་བཅད་ཅིང་། འདི་ནི་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་ཉེས་ཆད་བཀལ་བ་ཞིག་ཡིན་མོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG