ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

རྒྱ་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་ཉེ་ཧོང་ལ་སླར་ཡང་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ།


སྤྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅུ་བརྒྱད་ཉིན་དེ་ནི་དེ་སྔ་ཉེ་ཧོང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་མི་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་ དེ་བཞིན་དེང་སྐབས་ཉེ་ཧོང་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་རྩོད་གཞི་ཅན་གྱི་མཚོ་གླིང་ཐད་ཛ་དྲག་གི་ཅན་གནས་ཚུལ་འབྱུང་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་སླར་ཡང་རྒྱ་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་རྒྱ་ནག་ནང་ཉེ་ཧོང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ཁག་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་ཕབ་བསྒྱུར་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG