ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༢༥

རྒྱ་ནག་གིས་ཐའེ་ཝན་ཉེ་འཁོར་དུ་དྲག་པོའི་དམག་སྦྱོང་བྱས་འདུག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རེ་ཊྲེ་སིའི་གསར་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལ། རྒྱ་ནག་དམག་ཕྱོགས་ནས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཐེ་ཇུས་དང་ཐའེ་ཝན་རང་བཙན་སྟོབས་ཤུགས་ལ་རྒོལ་ལན་སློག་ཆེད་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཐའེ་ཝན་མཚོ་ཁུག་གི་ཉེ་འཁོར་ལ་དམག་སྦྱོང་བྱས་འདུག སྲིད་དོན་ཉམས་ཞིབ་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་དཔུང་དམག་རྣམས་ཨབ་གྷན་ཎི་སི་ཐན་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད་པ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG