ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སོག་རིགས་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གིས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་པ།


རྒྱ་ནག་གིས་ལོ་ངོ་་བཅོ་ལྔའི་རིང་བཙོན་འཇུག་གི་ཉེས་ཆད་བཏང་པའི་སོག་རིགས་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་ཞིག་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་ ཁོང་ད་ཆ་ག་པར་ཡོད་མེད་སུ་གཅིག་གིས་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་མེད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG