ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེའི་གསལ་བསྒྲགས་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་དང་ཐེ་ཝན་གྱིས་དགའ་བསུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མེཀ་ཕོམ་ཕེའོ་ཡིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་འབྲེལ་བ་འཛིན་ཕྱོགས་སུ་དམ་དྲག་ཅན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཁག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་སྲིད་ཇུས་དེར་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG