ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་མདུན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཡོད་པའི་སྦྱར་ཡིག་བཞག་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་Denmark ཡི་རྒྱལ་ས་Copenhagen ནང་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་མདུན་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཡོད་པའི་སྦྱར་ཡིག་བཞག་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ནང་སྲིད་གནད་དོན་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དང་སྦྲགས་བྱ་སྤྱོད་འདིར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་

XS
SM
MD
LG