ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༠

རྒྱ་ནག་གིས་ཚོང་ལས་དམག་འཐབ་ནང་གཏེར་རྫས་དཀོན་པོ་བཀོལ་སྲིད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་མཉམ་དུ་ཚོང་ལས་འགྲན་རྩོད་ནང་ས་གོ་ལའི་རྩ་ཆེའི་གཏེར་རྫས་སམ། གཏེར་རྫས་དཀོན་པོའི་རིགས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུར་ཁེ་ཕན་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ས་གོ་ལའི་རྩ་ཆེའི་གཏེར་རྫས་ཆེས་མང་ཤོས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་དེ་ཡིན་ཞིང་། གཏེར་རྫས་དེ་རྣམས་ཆེས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་ཡོ་ཆས་མང་པོའི་ནང་མེད་ཐབས་མེད་པའི་རྫས་ཆ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། ཨ་རིས་འདིའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་ནས་ནང་འདྲེན་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG