ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

བོད་པ་ཚོ་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ལ་མཆོད་མཇལ་བཀག་སྡོམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གནས་འཁོད་བོད་པ་མིང་བརྗོད་འདོད་མེད་མཁན་ཞིག་གིས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་ན།  དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་སྐད་དུ་ཧྲེན་ཧྥེན་ཀྲེང་ངམ།   བོད་སྐད་དུ་སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་དཔང་ཡིག་ཟེར་བ་དེ་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པའི་བོད་པ་ཚོ་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྒྱས་བཏབ་ར་མོ་ཆེ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG