ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

རྒྱ་ནག་དང་ཨོ་གླིང་གིས་ཞི་བདེའི་རྒྱ་མཚོའི་ཁུལ་དུ་འགྲན་རྩོད།


༄༅།། རྒྱ་ནག་དང་ཨོ་གླིང་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གཉིས་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་དུ་སོ་སོའི་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ཧྥི་ཇཱི་ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཝང་དབྱིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་སྤྱི་ཟླ་༥་པའི་ཚེས་༢༦་ནས་སྤྱི་ཟླ་༦་པའི་ཚེས་༤་བར་དུ་ཉིན་བཅུའི་རིང་ལྷོ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་ཁུལ་གྱི་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་འདུག་པའི་སྐོར། ཚེ་རིང་དབང་མོས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG