ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤིང་ཅང་གི་ནང་མི་གྲངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཡོད་པ་ཤིང་ཅང་གི་ནང་། དྲ་རྒྱའི་ཐོག་དཀྲོག་གཏམ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པ་ཟེར་བའི་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་གཞུང་གིས་མི་གྲངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས། དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG