ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༤

བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གཙོས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་དཀའ་ངལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་ལྷ་སྒྲོན་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཨ་རི་དང་ཉི་ཧོང་། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་བཅས་ཀྱི་སུམ་འབྲེལ་ཚོགས་འདུ་དང་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་སྲིས་ཇུས་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG