ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༥

ཨ་རིའི་ནང་གི་རྒྱ་མིའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ།


༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀར་ཡོད་པའི་རྒྱ་མིའི་སློབ་ཕྲུག་ཁྱོན་ཆེ་ཞིག་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་གྱི་རྐྱེན་དང་། དེ་བཞིན་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG