ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

པེ་ཅིང་གི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ལ་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ༢༠༠༨་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལོམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་ལ་ཚོགས་ཡོད་པ་ནི་༡༩༨༠་ལོར་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ་སི་ཀོར་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད་ཅེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཁག་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཞིང་།

XS
SM
MD
LG