ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

ཨིན་ཡུལ་གྱིས་བྱང་མཚོ་ཨཌ་ལན་ཀྲིག་སྤྱི་ཆིང་དམག་དོན་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་འཆར།


༄༅། ཪ་ཤི་ཡིས་ཡུ་ཀེརེན་གྱི་ས་མཚམས་ཐོག་དམག་དཔུང་ཇེ་ཆེ་འགྲེམ་འཇོག་བྱས་ནས་ཡོད་པའི་ལན་འདེབས་སུ་ ད་ཆ་ཨིན་ཡུལ་གྱིས་དེ་ཁུལ་དུ་བྱང་མཚོ་ཨཌ་ལན་ཀྲིག་སྤྱི་ཆིང་དམག་དོན་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་འཆར་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་ རང་གི་དམག་དཔུང་ཕོན་ཆེ་ཞིག་འགྲེམ་འཇོག་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་བསམ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།


XS
SM
MD
LG