ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

བྷོ་ཤི་ལ་ཡི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཁག་ཅིག་གིས་ཚོགས་པ་གསར་པ་ཞིག་བཙུགས།


དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཆེས་མཐོའི་འགོ་ཁྲིད་ཚང་འཛོམས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་འཚོག་བཞིན་པའི་སྐབས་ལྐོག་ས་རུལ་སྲུངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་དབྱུངས་བཏང་སྟེ དེང་སྐབས་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་གནས་ཡོད་ཀྱི་གྲས་བྷོ་ཤི་ལ་ཡི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་མི་ཁག་ཅིག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱིས་ཚོགས་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG