ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༨

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་རྒྱ་གར་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་རྒྱུ་རེད།


ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་བྷི་ལིན་ཁིནབདུན་ཕྲག་རྗེས་མའི་ནང་རྒྱ་གར་དུ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པ་དང་། ཐེངས་འདིར་ཁོས་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་རིམ་མགོ་ཁྲིད་མི་སྣ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དམག་དོན་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ལ་ཁ་གཏད་འཇལ་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པི་གནས་ཚུལ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།


XS
SM
MD
LG