ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱ་ནད་མི་ལ་ཁྱབ་པའི་ཞིབ་འཇུག་གསར་པ་ཐོན་པ།


Authorities are taking samples of live poultry from mainland China to test for the H7N9 virus, April 11, 2013.
དབྱིན་ཇིའི་སྨན་གྱི་དུས་དེབ་ནང་ཞིབ་འཇུག་གསར་པ་ཐོན་པར་གཞིགས་ན། རྒྱ་ནག་ཤར་ཕྱོགས་སུ་མི་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་བྱ་ནད་འགོས་ཏེ་ནད་པ་གཉིས་ཀ་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་འདུག། བྱ་ནད་དེའིསྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG