ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༢

རྒྱ་གར་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་ཚེ་རིང་ཡེ་ཤེས་དང་འཆི་མེད་རྟ་མགྲིན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡེའི་བོད་པ་གནས་འཁོད་ས་ཁག་ཚང་མར་འཕྲུལ་རྟ་བཞོན་ནས་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྤྱི་དམངས་གི་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་བྷ་ར་ཏ་རཏྣ་འབུལ་དགོས་ཞེས་མི་དམངས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་བསྡུ་རུབ་གནང་ཟིན་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG