ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

ཨ་རི་དང་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན།


ཡུལ་གྲུ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་བསྐོངས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དང་མཐུན་ཕྱོགས་གྱི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ལས་འགུལ་བ་ཚོས་སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་ལ་མངའ་ཁུལ་དེའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་ཉམས་དམས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་ཞེས་སྐུལ་ལྕག་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར། བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG