ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

རྒྱ་གར་གྱིས་ཡུཀ་རེན་ལ་འཛིན་པའི་ལངས་ཕྱོགས་དང་བྷ་ཌན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨུ་རུ་སུའི་དམག་གིས་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་དམག་འཁྲུག་ལངས་ཡོད་པར་ཨ་རི་དང་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་ཉེས་ཆད་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ཨ་རི་དང་ཉི་ཧོང་། ཨོ་གླིང་དང་རྒྱ་གར་བཅས་བཞི་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོགས་འཐུས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གཅིག་པུས་ཨུ་རུ་སུའི་བཙན་འཛུལ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཕོད་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་གསུངས་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG