ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་རྒྱ་ནག་ལ་མཉམ་འབྲེལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་རིའི་བསམ་བློ་གུ་ཡངས་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་བཞི་བཅུ་ཡས་མས་ཤིག་གིས་སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་ལ་གྲང་དམག་བསླང་ན་འཛམ་གླིང་གི་སའི་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་མི་ཐུབ་པས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་ལ་མཉམ་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ་བར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG