ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༢/༢༣

ཇཱོ་བྷ་ཌན་དང་ལོ་རྗེས་མའི་འོས་བསྡུའི་འཐབ་ཇུས།


༄༅།། ལོ་རྗེས་མར་ཨ་མི་རི་ཀར་བར་མའི་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་མངའ་སྡེ་ཁག་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཁག་ཅིག་འོས་འདེམས་བྱ་དགོས་ཞིང་། སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གྱིས་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་པའི་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མངའ་སྡེ་གལ་ཆེན་ཁག་ལ་ཕེབས་ནས་ཤུགས་སྣོན་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG