ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཐེ་ཝན་དམངས་གཙོའི་ཚོགས་ཆེན་ལ་མགྲོན་འབོད་བྱས་པར་དགའ་བསུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གྱི་གཞུང་གིས་གཟའ་འཁོར་འདིར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་༡༡༠་ཐམ་པའི་སྲིད་གཞུང་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་མགྲོན་འབོད་བྱས་ནས་དམངས་གཙོའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་ཐེ་ཝན་གྱི་སྐུ་ཚབ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ནི་རླབས་ཆེན་ཞིག་རེད་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG