ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱི་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འཚམས་འདྲི་ཐེངས་པོའི་སྐབས་སུ་ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་འཛིན་ཕུ་ཊིན་ལ་ཐུག་འཕྲད། འཛམ་གླིང་བཟོ་ལས་ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་གྱི་ཆེས་མཐོའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་དང་ནུབ་ཆིངས་དམག་དོན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ལ་མཉམ་ཞུགས། ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་མོལ་སོགས་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG