ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གྱི་དཀའ་ངལ་གསར་པ།


༄༅།། སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱི་རྒྱལ་ནང་གི་རྨང་གཞིའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིའི་ཁྲིམས་གཞིད་དེར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་སླར་ཡང་སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་ལ་དཀའ་ངལ་གཞན་པ་ཁག་ཅིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG