ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།


༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱས་འཛོམ་ཚོགས་ཆེན་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཤིང་། ཁོང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དང་འཛམ་གླིང་གི་སའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་མཉམ་འབྲེལ་ཕྱ་ར་གྲུ་འདེགས་བྱེད་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་ནན་བརྗོད་གནང་འདུག་པའི་སྐོར། ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG