ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༠

བྷར་ཎི་སན་ཌར་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་འཛིན་པའི་ལངས་ཕྱོགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁང་ཞིག་གིས་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་འོས་མིའི་མདུན་སྐྱོད་པ་བྷར་ཎི་སན་ཌར་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་དྲག་རྒོལ་བྱས་ཚེ། ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་གི་སྟེང་དུ་དྲག་ཤུགས་བཀོལ་དགོས་ཐུག་སྲིད་ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG