ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

བྷེལ་ཇམ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་སྣང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་བྷེལ་ཇམ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ཐད་དུ་འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོར་འདྲི་རྩད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། བྷེལ་ཇམ་གྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གྱིས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དེར་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཅའ་སྡོད་བྷེལ་ཇམ་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་བྷེལ་ཇམ་གྱི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གཉིས་ཀས་དོ་སྣང་དང་རྟོག་ཞིབ་གཟབ་ནན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ལན་འདེབས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG