ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

ཨོ་གླིང་གཞུང་གིས་རྒྱ་མིའི་མཁས་པ་ཞིག་གི་ཐོངས་མཆན་ཕྱིར་བསྡུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཇུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་ནག་གི་གནད་ཡོད་གསར་འགོད་པ་བཞི་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་གཉིས་བཅས་མི་དྲུག་ལ་ཨོ་གླིང་གཞུང་གིས་ཐོངས་མཆན་སྤྲད་ཡོད་པ་རྣམས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG