ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

ཨོ་གླིང་དང་ཉི་ཧོང་རྒྱལ་སྲུང་འབྲེལ་བ་ཡར་རྒྱས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། དེང་སྐབས་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་དཔུང་འཛུལ་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པར་ཁ་གཏད་གཅོག་ཐབས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུ་ཉི་ཧོང་དང་ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲུང་འབྲེལ་ལམ་བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG