ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

རྒྱ་ནག་གིས་ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་དམངས་ཤིག་ལ་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་དམངས་ཤིག་ལ་ཉལ་ཐ་ནག་ཚོང་བརྒྱབ་པ་དང་རྒྱ་ནག་ལ་ཉལ་ཐ་ལྐོག་འདྲེན་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ནས་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད་འདུག ཁ་སང་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཨོ་གླིང་གཞུང་གིས་རང་གི་སྤྱི་དམངས་ཤིག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད་པར་བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གིས་དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་གཉིས་མཉམ་བསྲེས་བྱེད་མི་ཉན་ཞེས་ནན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG