ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༩

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྟགས་མཚན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་གར་གྱིས་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཉི་ཧོང་གསུམ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་མཚོ་དམག་གི་དམག་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ད་ལོའི་དམག་སྦྱོང་དེར་ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚོ་དམག་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གློ་བུར་དུ་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ། ད་དུང་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་རིམ་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་རྒྱལ་སྲུང་དང་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG