ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༢

རི་བོ་ཇོ་མོ་གླང་མར་འཛེགས་མཁན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཧི་མ་ལ་ཡ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་ནིའུ་ཡོག་ནང་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཡོད་པ།


དེང་སྐབས་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་གི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་འཛམ་གླིང་གི་དབུ་་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཚོགས་བསྐྱང་བཞིན་ཡོད་པའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་རི་བོ་ཇོ་མོ་གླང་མར་འཛེགས་མྱོང་ཡོད་མཁན་བལ་པོའི་མི་སྣ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG