ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༨

བྷ་རེན་དང་ཨི་སི་རལ་གྱིས་ཞི་བའི་གྲོས་མཐུན་བཞག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཉེ་ཆར་དཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་གྲུ་ཨི་སི་རལ་དང་ཨ་རབ་ཚོ་དཔོན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱིས་ཞི་བའི་གྲོས་མཐུན་ཞིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ཅིང་། ད་ལྟ་མཚོ་ཁུག་རྒྱལ་ཁབ་བྷ་རེན་གྱིས་ཀྱང་ཨི་སི་རལ་ལ་ཕྱི་འབྲེལ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་པ་ལི་སི་ཐན་བ་ཚོར་སེམས་སྡུག་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་འགྱུར་གྱི་ཡོད་ཀྱང་ཨི་རན་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་འགོག་པར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG