ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༦

བོད་བཙན་བཟུང་རྗེས་སུ་ལ་དྭགས་སོགས་རིམ་བཞིན་བཙན་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཁག་གིས་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་དམག་མི་རྣམས་འཁྲུག་རྩོད་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། སྲིད་སྐྱོང་གིས་སྔོན་ཆད་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བོད་ནི་ལག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། བལ་ཡུལ་དང་ལ་དྭགས། འབྲས་ལྗོངས་དང་མོན་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་ནི་ལག་པའི་མཛུབ་མོ་ལྔ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་མཛུབ་མོ་ལྟ་བུའི་ས་གནས་ཁག་རིམ་བཞིན་བཙན་འཛིན་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG