ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༡/༢༩

ཇཱོ་བྷ་ཌན་ལ་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཁང་ལ་དཔུང་འཛུལ་བྱས་ནས་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་མུ་མཐུད་དུ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཏུ་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཐོ་རེངས་སུ་སྐུ་ཞབས་བྷ་ཌན་ལ་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་ངེས་གཏན་བྱས་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པའི་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG