ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ལ་ས་འགུལ་གྱི་གཡོ་འགུལ་ཐེབས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་ལ་ས་ཡོམ་འགུལ་ཤུགས་རིམ་པ་༦་དང་གྲངས་ཆུང་༦་ཅན་ཞིག་བརྒྱབ་སྟེ། ས་ཡོམ་དེའི་འགུལ་ཤུགས་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐན། བལ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ལའང་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG