ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

ཏ་ལི་བྷན་གྱིས་གྱེན་རྒོལ་ས་ཁུལ་གྱི་མི་མང་དམར་གསོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། ཏ་ལི་བྷན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་དགྲ་ལན་སློག་རྒྱུ་མིན་ཞེས་ཁས་ལེན་བྱས་པར་ལྟོས་མེད་ཀྱིས་གྱེན་རྒོལ་ས་ཁུལ་གྱི་མི་མང་དཀྱུས་མ་ཉུང་མཐར་ཡང་ཉི་ཤུ་དམར་གསོད་བྱས་འདུག་ཅེས་དབྱིན་ཇིའི་བྷི་བྷི་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་སོགས་ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG