ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

བོད་པའི་ཟ་ཁང་ཞིག་བྷི་བྷི་སིའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་འོས་གཞིར་ཚུད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དབྱིན་ཡུལ་དུ་སྒོ་ཕྱེ་ཡོད་པའི་བོད་ཟས་ཀྱི་བྲོ་བ་ཟེར་བའི་བོད་པའི་ཟ་ཁང་ཞིག་བྷི་བྷི་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གི་ཟ་ཁང་ཡག་གྲས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་ཡུལ་མཐའ་མའི་འོས་གཞི་གསུམ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG