ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༦

བུ་མོ་ཐན་བྷག་ལ་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འཐོབ་སྲིད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། འདི་ལོའི་འཛམ་གླིང་གི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དེ་སུད་ཌེན་གྱི་ན་གཞོན་མ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་པ་གྷེ་རི་ཊ་ཐན་བྷག་དང་ཁོ་མོས་བཙུགས་པའི་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་མ་འོངས་ལས་འགུལ་ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་གཉིས་ལ་སྤྲོད་སྲིད་ཅེས་མཁས་པ་ཚོས་ཚོད་དཔག་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG