ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༢/༠༨/༡༧

བོད་པ་ཞིག་ལ་ལོ་གསུམ་གྱི་ཁྲིམས་ཆད།


རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་ཞིག་སྔ་ལོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་གིས་ལོ་གཅིག་ལ་བཀག་ཉར་བྱས་ཤིང་། ད་ལྟ་གྲྭ་བ་དེར་ལོ་གསུམ་གྱི་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་རྣམས་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG