ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

འཕགས་བོད་ས་མཚམས་ཀྱི་ཚོང་ལས་དང་བོད་ཀྱི་གནས་བབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་ཀུན་གླེང་གི་ལེ་ཚན་ནང་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་འབུམ་རམས་པ་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་ལྷན་དུ་འཕགས་བོད་ས་མཚམས་སུ་ཚོང་ལམ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མིན་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་གླེང་མོལ་ཞུས།

XS
SM
MD
LG