ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྣའི་ཧོང་ཀོང་གི་གཏམ་བཤད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།


UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet
UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་ཧོང་ཀོང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་གྱི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཚོར་གནོན་སྡོམ་བྱ་རྒྱུར་དྲག་ཤུགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་བཀོལ་ཡོད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་ཧོང་ཀོང་གཞུང་གིས་ཞིབ་དཔྱོད་ངེས་པར་དུ་བྱ་དགོས་པར་མ་ཟད། ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་མང་ཚོགས་ལ་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་གྲོས་མོལ་བྱས་ཏེ་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཐབས་བྱ་དགོས་ཞེས་དགོངས་འཆར་གསུངས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།


XS
SM
MD
LG