ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༤

སློབ་ཕྲུག་༢༥་གློད་གྲོལ་དང་ཡིག་རྒྱུགས་ཕྱིར་འགྱངས།


རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་གཉིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཅ་ནེལ་ནང་དུ་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༡༡་ནས་༡༣་བར་དུ་ཉིན་གསུམ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གྲོས་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་བཞིན་བོད་པ་ཚོས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྲིད་པའི་དོགས་གཞིའི་འོག་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༥་དང་༦་ལ་བོད་པ་དགུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཤིང་། ཁ་ས་སྔ་དྲོར་རྒྱ་གར་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་སླར་ཡང་ཅ་ནེལ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཐོ་སློབ་ཁག་འགྲིམ་བཞིན་པའི་བོད་པའི་སློབ་མ་༢༥་རང་རང་གི་ཉལ་ཁང་ནས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་ཉིན་ཧྲིལ་པོར་བཀག་ཉར་དང་འདྲི་རྩད་བྱས་རྗེས་ཁ་སང་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་༡༠་པ་ཡས་མས་སུ་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་རོགས་རམ་འོག་གློད་གྲོལ་ཐོབ་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG