ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

ཨ་རིས་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཚོད་ལྟ།


ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱང་རིང་དུ་འཕེན་གཏོང་བྱེད་པའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཚོད་ལྟ་བྱས་པར་ཨུ་རུ་སུ་ཡིས་ཨ་རིའི་བྱེད་སྟངས་དེ་ནི་དམག་དཔུང་གི་ཛ་དྲག་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་བས་ཀྱང་ཛ་དྲག་ཏུ་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG