ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པ་མཇུག་སྒྲིལ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པ་མཇུག་སྒྲིལ་བ།

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་འདི་ཟླའི་ཚེས་༡༦ནས་༡༩ བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་མཇུག་སྒྲིལ་ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་༡༣ ནས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་༡༠༠ ཙམ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་ལམ་དང་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་གནད་དོན་སོགས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་གི་བརྗོད་གཞི་གལ་ཆེ་བཞིའི་ཐད་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་བཅར་བ་ཁག་ཅིག་ལ་ཚོགས་ཞུགས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་སོགས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG